Pashupati Kriyaputri Bhawan

 • Inauguration-ceremony
 • Inauguration-ceremony2
 • jaghalne-ceremony
 • jaghalne-ceremony1
 • kriyaputri-vawan
 • newly-built-krvawan
 • opening-krvawan
 • opening-krvawan1
 • opening-krvawan2
 • opening-krvawan3
 • opening-krvawan-main
 • pashupati-kriyaputri-bhawan