×

रक्तदान जिवनदान- अमित कुमार मिश्रलाई हृदयबाट नै धन्यवाद ।

मिति २०७३।०२।२६ गते बुधबार यस फूलकुमारी महतो मेमोरियल अस्पतालमा आएको श्री शिव कुमार सदा को छोरा बडहरामाल गा.वि.स वडा नं. १, जिल्ला सिरहाको बिमारी वर्ष ३ को चन्देश्वर सदालाई हेमोग्लोबिन अत्यन्त कम ( ४.६नm५) भएको र उक्त बिरामी लाई रगतको आवश्यकता भएको हुनाले यस अस्पतालमा…