Monthly Archives: March 2015

कर्जन्हा अस्पतालमा पथलीको अप्रेशन सफलता पुर्वक सम्पन्न

२ सय अधिक बिरामीहरुको अप्रेशन गरियो