• Phul Kumari Mahato Memorial Trust

    Community Development through Philanthropy

  • 033-411010

    सफल सल्यक्रिया

    फुलकुमारी  महतो  मेमोरियल  हस्पिटल  कर्जन्हाका  डा. शिवशंकर  साह, डा. स्वाती साह र  डा. सतोष गोइतले ५० बर्षीय गोलबजारका महिला राम कुमारी महतोलाई फैबरोइड डिजिजलाई डाईगनोजगरी सफल सल्यक्रिया गरेका छन।